Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/08/2018
Danh sách bài

5 - 11

12 - 17

Đặc điểm lý hóa học của trái thanh trà (Bouea macrophylla) trồng tại Bình Minh, Vĩnh Long
NGUYỄN MINH THỦY, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, NGUYỄN THỊ DIỄM SƯƠNG, NGUYỄN KIM TIỀN, NGÔ VĂN TÀI, NGUYỄN THỊ TRÚC LY

18 - 25

26 - 33

Ảnh hưởng của gốc ghép họ bầu bí đến năng suất và chất lượng trái dưa lê Kim Cô Nương
VÕ THỊ BÍCH THỦY, LÊ THANH DUY, KIỀU MINH TRƯỜNG, NGUYỄN HOÀNG NHỨT, HUỲNH MINH TUẤN, TRẦN THỊ BA

34 - 42

43 - 49

50 - 59

60 - 68

69 - 75

76 - 83

84 - 91

92 - 98

99 - 106

Ảnh hưởng của điều kiện trích ly và cô quay đến chất lượng dịch màu antoxian từ lá Cẩm
NGUYỄN DUY TÂN, LÊ THỊ LÁ THẮM, TRẦN THANH TUẤN, NGUYỄN MINH THỦY

107 - 116

117 - 124

125 - 136

137 - 143

Sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long, năm 2017
HUỲNH THỊ THU HƯƠNG, VÕ QUANG MINH, NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP, TRƯƠNG CHÍ QUANG, NGUYỄN TRỌNG CẦN, PHAN NHỰT TRƯỜNG, HUỲNH KIM ĐỊNH

144 - 149

150 - 159

160 - 168

Nghiên cứu khả năng tận dụng chất dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi bằng sự hấp phụ của zeolit
LÊ THỊ ÁNH HỒNG, ĐỖ THỊ LIÊN, NGUYỄN VIẾT QUỐC AN, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, TRẦN THÀNH

169 - 174

175 - 183

Ảnh hưởng của giống và hệ thống thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng xà lách (Lactuca sativa L.)
TRẦN THỊ BA, NGUYỄN LÊ QUỐC THI, TRỊNH NGỌC THANH, MAI THỊ TUYẾT MINH, TRẦN ÁI PHÚC, PHẠM CÔNG ĐỊNH, LÊ VĨNH THÚC

184 - 191

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau non
TRẦN THỊ BA, HUỲNH BÁ DI, NGUYỄN PHƯỚC MINH TUYỀN, LÊ THỊ PHƯƠNG TRĂM, VÕ THỊ BÍCH THỦY

192 - 198

Ảnh hưởng của quang phổ đèn LED đến sự sinh trưởng và năng suất xà lách thủy canh
PHAN NGỌC NHÍ, NGUYỄN THỊ KIỀU KHUYÊN, TRẦN THANH HẬU, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRẦN THỊ BA

199 - 205

206 - 213

214 - 221

222 - 228