Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 11:45 ngày 23/02/2023

Ngày 22/02/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến Phát biểu tại Hội nghị

Mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và quốc tế, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, khoa học công nghệ có vai trò quan trọng và quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thời gian qua. Cụ thể hóa Chiến lược, các đơn vị trực thuộc cũng như các viện, trường cần nhận thức rõ và cụ thể hóa bằng hành động trong lĩnh vực mình quản lý. Thứ trưởng đánh giá, nghiên cứu khoa học hiện được Nhà nước ưu tiên khi luôn đảm bảo đầu tư cho hoạt động này ở ngưỡng 2% tổng chi ngân sách. Do đó, các đơn vị của Bộ phải xác định trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, hiện nay nguồn tài chính cho khoa học công nghệ không thiếu nhưng nằm ở những đầu mối khác nhau như: các chương trình Quốc gia, nguồn từ các địa phương, các doanh nghiệp, trong khi nguồn kinh phí cấp Bộ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, việc khai thác các nguồn bên ngoài Bộ của chúng ta còn hạn chế. Vai trò của các đơn vị trong Bộ, các cục, các trung tâm, các viện, các trường và khối các nhà khoa học là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không đổi mới tư duy thì việc huy động nguồn lực bên ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo GS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cụ thể hóa chi tiết kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT, vấn đề là cần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thể chế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tái khẳng định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã, đang và sẽ là quốc sách hàng đầu, là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng định hướng thêm là mỗi nhà khoa học trước khi đề xuất, lên ý tưởng cho đề tài nghiên cứu cần có định hướng việc thương mại hóa sản phẩm để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Lê Huy