Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 2 (tháng 12/2015)

Imgae
  • Đã xuất bản: 06/03/2016
Danh sách bài
Tổng quan về tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá
KHUẤT HỮU TRUNG, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, TRẦN ĐĂNG KHÁNH

5 - 12

Kết quả chọn tạo, khảo nghiệm và sản xuất thử giống lúa TBR225
TRẦN MẠNH BÁO, TRẦN THỊ HỢP, TRẦN THỊ TIỆC, NGUYỄN THỊ NHUNG, TRẦN XUÂN ĐỊNH

13 - 20

Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH3-7 năng suất cao, kháng bệnh bạc lá
NGUYỄN THỊ TRÂM, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN VĂN MƯỜI, TRẦN VĂN QUANG, VŨ VĂN QUANG, TRẦN THỊ HUYỀN, NGUYỄN TRÍ HOÀN

21 - 32

Kết quả chọn tạo giống lúa ngắn ngày ANS1 cho vùng sinh thái Nam Trung bộ
LƯU VĂN QUỲNH, NGUYỄN THỊ HUYỀN, TRẦN VŨ THỊ BÍCH KIỀU, TẠ THỊ HUY PHÚ, TRẦN THỊ MAI

33 - 38

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa DT66
PHAN QUỐC MỸ, NGUYỄN THỊ HUÊ, VÕ THỊ MINH TUYỂN

39 - 45

46 - 51

52 - 59

Phục tráng giống lúa nếp Tan Co Giàng của huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu bằng phương pháp công nghệ sinh học
NGUYỄN VĂN CƯƠNG, NGUYỄN VĂN GIANG, TRẦN THỊ KIM HƯƠNG, HỒ MINH VIỆT, PHẠM HỒNG THÁI

60 - 66

67 - 73

74 - 81

82 - 88

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống khoai lang KLC3
NGÔ DOÃN ĐẢM, TRƯƠNG CÔNG TUYỆN, NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI, NGUYỄN PHAN ANH, TRẦN QUỐC ANH, NGUYỄN ĐẠT THOẠI, ĐỖ THỊ HỒNG LIỄU, NGUYỄN TẤN HINH, PHẠM XUÂN LIÊM

89 - 96

Kết quả phục tráng giống khoai sọ muộn Yên Thế tại huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang
LÊ VĂN TÚ, NGUYỄN THỊ LAN HOA, HÀ MINH LOAN, TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG, BÙI VĂN MẠNH

97 - 104

Kết quả phục tráng củ từ Bơn Nghệ An
HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, LÊ THANH UYÊN, LÃ TUẤN NGHĨA, TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG

105 - 112

Kết quả chọn tạo giống đậu tương ĐTDH.10 cho vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
HỒ HUY CƯỜNG, HOÀNG MINH TÂM, MẠC KHÁNH TRANG, ĐỖ THỊ XUÂN THÙY, NGUYỄN THỊ HẰNG NI, CÁI ĐÌNH HOÀI, ĐƯỜNG MINH MẠNH, ĐẶNG THỊ THU TRANG, PHẠM VŨ BẢO

113 - 121

Chọn tạo giống lạc LDH.10 cho vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
HỒ HUY CƯỜNG, HOÀNG MINH TÂM, MẠC KHÁNH TRANG, TRƯƠNG THỊ THUẬN, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, BÙI NGỌC THAO, CÁI ĐÌNH HOÀI, NGUYỄN XUÂN THU

122 - 131

132 - 138

139 - 146

147 - 155

156 - 164

165 - 171

172 - 180

181 - 186

187 - 195

196 - 200

201 - 205

Kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gien hồng Yên Thôn (Diospyros kaki Linn) tại huyện Thạch Thất, Hà Nội
NGUYỄN THỊ TUYẾT, LÊ TUẤN PHONG, VŨ VĂN TÙNG, NGUYỄN THỊ XUYẾN, NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU, NGUYỄN THỊ HOÀI THU, NGUYỄN VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN HẢI, LÃ TUẤN NGHĨA

206 - 211

212 - 220