Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/06/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Nghiên cứu đa dạng một số nguồn gen lúa gạo màu của Việt Nam
NGUYỄN THỊ TUYẾT, PHẠM HÙNG CƯỜNG, TRẦN BÌNH ĐÀ, NGUYỄN THỊ QUYÊN, VŨ THỊ THẢO MI

3 - 11

12 - 18

Tình hình sử dụng hàm lượng Paclobutrazol trong đất trồng xoài (Mangifera indica L.) tại Đồng Tháp và Tiền Giang
PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG, BÙI MINH TRÍ, THÁI NGUYỄN DIỄM HƯƠNG, VÕ THÁI DÂN, VÕ THỊ THÚY HUỆ, TRẦN VĂN THỊNH, LÊ THANH VƯỢNG, TRẦN THANH TÙNG, TRỊNH THỊ TRÀ MY

19 - 27

28 - 35

36 - 42

43 - 48

Škorničk

49 - 55

56 - 61

Ảnh hưởng của bón Biochar đến sự thay đổi tính chất hóa học đất nhiễm mặn và năng suất lúa trên hệ thống lúa – tôm
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, TRẦN ANH ĐỨC, ĐẶNG DUY MINH, ĐOÀN THỊ TRÚC LINH, CHÂU MINH KHÔI

62 - 70

Nghiên cứu chuyển hóa bã đậu tạo tác nhân kìm hãm sự sẫm màu của nấm rơm
ĐỖ BIÊN CƯƠNG, NGUYỄN NGỌC ANH, HOÀNG THỊ THANH THUẬN, DƯƠNG THỊ THU HÀ, VŨ THỊ LAN

71 - 76

77 - 82

83 - 89

90 - 96

97 - 105

Nghiên cứu điều kiện lao động của công nhân chế biến thủy sản thành phố Cần Thơ năm 2021
TỐNG THỊ ÁNH NGỌC, ĐỒNG THỊ NHI, LÂM THỊ ANH THƯ, NGUYỄN CẨM TÚ

106 - 113