Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/03/2023
Danh sách bài

3-12

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác giống dong riềng đỏ Na Rì tại tỉnh Bắc Kạn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, LÊ THỊ LOAN, NGUYỄN THỊ HOA, HÀ THỊ XUÂN MAI, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HẠNH.

13-18

19-25

26-32

33-41

42-50

51-59

60-67

68-79

80-87

88-97