Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 28/02/2023
Danh sách bài

3-12

Đánh giá đa dạng di truyền trong tập đoàn khoai môn - sọ miền Bắc bằng chỉ thị RADP

NGUYỄN XUÂN VIẾT, VŨ THỊ BÍCH HUYỀN, LÊ THỊ TƯƠI, PHẠM THỊ VIỆT ANH.

13-21

22-31

32-41

Nghiên cứu nhân giống hữu tính Nưa chân vịt (Tacca palmata Blume) tại Kiên Lương - Kiên Giang

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, NGUYỄN MINH HÙNG, TRẦN THỊ LIÊN, NGUYỄN BÁ HƯNG, TRỊNH MINH VŨ, NGÔ THỊ MINH HUYỀN.

42-52

53-60

61-67

68-73

74-83

84-91

Đánh giá hiệu quả mô hình sinh kế cộng đồng gắn với du lịch sinh tháI tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

BÙI THẾ ĐỒI, TRẦN NGỌC THỂ, VÕ MAI ANH, TRẦN THANH LÂM, VŨ LINH CHI, PHÙNG NGỌC TRƯỜNG, PHẠM VĂN TOẢN.

92-100