Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2021MỤC LỤC

 

NGUYỄN VĂN TỈNH, LÊ HÙNG NAM, NGUYỄN ĐỨC VIỆT. Kinh nghiệm từ các siêu dự án chuyển nước trên thế giới đối với các vùng hạn hán, thiếu nước ở Việt Nam    

3-11

LƯƠNG VĂN ANH. Giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn

12-16

TRẦN THỊ HUYỀN, TRẦN VĂN TUYỀN. Nghiên cứu khả năng tiêu úng của sông Phan – Cà Lồ khi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện trận mưa lũ tần suất 10%

17-24

LÊ HẢI TRÍ, ĐINH THUẬN THÀNH, LÊ THỊ CẨM LINH, LÊ HỮU THỊNH, TRẦN VĂN TỶ. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại sông Cái Lân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

25-34

LÊ THỊ THANH THỦY. Cơ sở khoa học phương pháp tính toán chế độ tưới cho cây trồng theo TCVN 8641:2011

35-44

NGUYỄN THỊ LANG, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu phát triển giống lúa thơm Japonica HATRI 200

45-53

PHẠM THỊ HẢI NGHI, PHẠM BẢO LỘC, NGUYỄN PHÚC TUYÊN, DƯƠNG MINH VIỄN, ĐỖ THỊ XUÂN. Ảnh hưởng của quần thể nấm rễ nội cộng sinh lên sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa trong điều kiện nhà lưới

54-60

PHAN QUỐC HƯNG, VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG. Nghiên cứu thành phần hệ vi sinh vật đất chuyên trồng rau tỉnh Thái Bình

61-67

LÊ VĂN TẤN, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRẦN THỊ BA, PHẠM MINH TÂM, TRƯƠNG KIM HẢO, LÊ THỊ BẢO CHÂU. Ảnh hưởng của gốc ghép bí xanh, dưa gang đến sự sinh trưởng, năng suất, chất lượng dưa lê (Cucumis melon L.) và dưa lưới (Cucumis melon var. Cantalupensis) trồng ngoài đồng

68-76

CHU TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ LAN ANH. Nghiên cứu ứng dụng nano bạc phòng trừ bệnh hại chính trên cây dưa leo Cucumis sativus 

77-82

TRẦN VĂN HÂU, NGUYỄN THANH DỤY, NGÔ VĨNH TƯỜNG, TRỊNH THANH PHÚC, NGUYỄN HUỲNH DƯƠNG, HUỲNH LÊ ANH NHI. Ảnh hưởng của liều lượng Chlorate kali đến sự ra hoa giống nhãn E-Dor (Dimocarpus longan Lour.) trồng tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  

83-89

NGUYỄN THANH TUẤN. Đa dạng di truyền của các mẫu giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) có nguồn gốc khác nhau dựa trên đặc điểm kiểu hình

90-96

NGUYỄN THỊ VÂN, NGUYỄN BÁ THÔNG, HOÀNG TUYẾT MINH. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh sông Gianh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa VAAS 16 tại Thanh Hóa

97-103

NGÔ VĂN THỐNG, NGUYỄN NHƯ TẤN PHƯỚC, TRẦN THỊ HỮU HẠNH, PHAN CHÍ TẠO. Ảnh hưởng tỷ lệ ghép đôi đực cái đến khả năng sinh sản Rồng đất (Physignathus cocincinus) trong điều kiện nuôi tại tỉnh Kiên Giang

104-108

LÊ NGUYỄN THIÊN PHÚC, NGUYỄN MINH THÀNH. Đánh giá ảnh hưởng của tảo Spirulina lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống

109-114

NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH. Nghiên cứu xác định hàm lượng axit béo chưa no trên giống đậu tương chịu mặn 

115-120

TRƯƠNG ANH TUẤN, NGUYỄN CHI MAI, TRẦN MỸ LINH, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN TƯỜNG VÂN, LÊ QUANG TRUNG. Xác định một số chỉ tiêu hóa-lý, khả năng kháng khuẩn và chống ô xy hóa của mật ong không ngòi đốt (Trigona spp.) ở Sơn La và Điện Biên

121-127

TRẦN MINH PHÚC, NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG, TRẦN HỒNG QUÂN. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật quá trình sấy phun đến chất lượng bột thanh long ruột đỏ

128-134

NGUYỄN TRỌNG BÁCH, ĐINH THỊ HUYỀN TRANG, NGUYỄN HỒNG NGÂN, NGUYỄN THỊ KIM CÚC, NGUYỄN BẢO, HUỲNH NGUYỄN DUY BẢO. Ảnh hưởng của điều kiện thủy phân protein tách chiết từ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) bằng enzyme Alcalase đến hoạt tính chống oxy hóa của dịch thủy phân

135-142

 

ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG, LÊ VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ KIM THANH, ĐỖ THỊ TUYẾN. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật từ chủng Streptomyces thermocarboxydus XM6 để xử lý chất thải nhà tiêu khô

143-148

NGUYỄN ĐỨC THÀNH, NGUYỄN THỊ TRỊNH, NGUYỄN VĂN ĐỊNH, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, TẠ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN VĂN GIÁP, NGUYỄN VĂN TUẤN. Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến tính chất vật lý và cơ học của ván dán sử dụng chất kết dính từ axít citric và sucrose

149-155

NGÔ THỊ THANH TRÚC, ĐOÀN TRẦN OANH BẢO, NGUYỄN VĂN NGÂN, LÊ TIẾN ĐẠT. Ảnh hưởng của chương trình VietGAP đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng nhãn Idor ở đồng bằng sông Cửu Long

156-164

ĐẶNG THỊ THANH THỦY, TRẦN MINH TIẾN, OLEG NICETIC, NGUYỄN VĂN HIẾU. Nghiên cứu chính sách tác động đến sản xuất ngô bền vững tại Sơn La, Việt Nam

165-173

TRẦN NHO ĐẠT, BÙI THỊ VÂN QUỲNH, NGUYỄN AN THỊNH. Lượng giá giá trị cảnh quan du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì

174-181

NGUYỄN HOÀNG DUYỄN, ĐỖ VĂN THANH, PHAN HOÀNG LINH. Xây dựng hệ thống phân loại trong việc thành lập bản đồ cảnh quan huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tỷ lệ:1:25.000)

182-189

PHAM THANH NHÀN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, LÊ ĐẮC TRƯỜNG. Quản lý và nhận thức của người dân về chất thải nhôm, nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

190-198

CONTENTS

 

NGUYEN VAN TINH, LE HUNG NAM, NGUYEN DUC VIET. Expertiences from water transfer Mega–Projects in the world for drought and water shortage areas of Vietnam

3-11

LUONG VAN ANH. Rural water supply solutions for the Mekong river delta in the context of being affected by drought and salinity intrusion

12-16

TRAN THI HUYEN, TRAN VAN TUYEN. Study on the ability of the Phan – Ca Lo river to facilitate gravity drainage under a ten-year flood in Vinh Phuc

17-24

LE HAI TRI, DINH THUAN THANH, LE THI CAM LINH, LE HUU THINH, TRAN VAN TY. Impacts of hydrogeological affecting factors on the stability of Cai Lan riverbank: A case study at Cai Lan river, Cai Be district, Tien Giang province

25-34

LE THI THANH THUY. Scientific basis on method in computing irrigation regimes for crops based on TCVN 8641:2011

35-44

NGUYEN THI LANG, BUI CHI BUU. HATRI 200 - a promising rice variety

45-53

PHAM THI HAI NGHI, PHAM BAO LOC, NGUYEN PHUC TUYEN, DUONG MINH VIEN, DO THI XUAN. Effect of arbuscular mycorrhizal fungal community on rice plant growth and development under the greenhouse condition

54-60

PHAN QUOC HUNG, VU THI XUAN HUONG. Study on microbial diversity in cultivating vegetable soil at Thai Binh province

61-67

LE VAN TAN, VO THI BICH THUY, TRAN THI BA, PHAM MINH TAM, TRUONG KIM HAO, LE THI BAO CHAU. Effect of gourd and squash rootstocks to growth, yield, quality of grafted melon (Cucumis melon L.) and musk melon (Cucumis melon var. Cantalupensis) plant in the fields

68-76

CHU TRUNG KIEN, NGUYEN THI LAN ANH. The study of using silver nanoparticles to control some major diseases on cucumber Cucumis sativus

77-82

TRAN VAN HAU, NGUYEN THANH DUY, NGO VINH TUONG, TRINH THANH PHUC, NGUYEN HUYNH DUONG, HUYNH LE ANH NHI. Effects of potassium chlorate on the flowering of “E-dor” Longan cultivar (Dimocarpus longan Lour.) grown in O Mon district, Can Tho city

83-89

NGUYEN THANH TUAN. Genetic diversity of mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) accessions based on morphological characteristics

90-96

NGUYEN THI VAN, NGUYEN BA THONG, HOANG TUYET MINH. Studying on the effect of doses of Song Gianh microbial organic fertilizer on growth, development and yield of VAAS 16 rice variety in delta region, Thanh Hoa province

97-103

NGO VAN THONG, NGUYEN NHU TAN PHUOC, TRAN THI HUU HANH, PHAN CHI TAO. Effects of male and female matching rate on fertility of asian water dragon (Physignathus cocincinus) in culture condition in Kien Giang province

104-108

LE NGUYEN THIEN PHUC, NGUYEN MINH THANH. Effects of Spirulina-based dietary on growth performance and survival of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings

109-114

NGUYEN DANG MINH CHANH. Determination of fatty acids composition of salt tolerance soybean varieties

115-120

TRUONG ANH TUAN, NGUYEN CHI MAI, TRAN MY LINH, NGUYEN THI THANH HUYEN, NGUYEN TUONG VAN, LE QUANG TRUNG. Determination of main physiochemical substances, antibacterial and antioxidant properties of honey of stingless bees (Trigona spp.) in Son La and Dien Bien provinces

121-127

TRAN MINH PHUC, NGUYEN HONG CHUONG, TRAN HONG QUAN. Study on the effects of drying conditions on quality of spray dried red dragon powder

128-134

NGUYEN TRONG BACH, DINH THI HUYEN TRANG, NGUYEN HONG NGAN, NGUYEN THI KIM CUC, NGUYEN BAO, HUYNH NGUYEN DUY BAO. Effect of hydrolyse conditions in protein isolate extracted from yellowfin (Thunnus albacares) dark muscle using alcalase on antioxidant properties of protein hydrolysate

135-142

 

DANG THI HONG PHUONG, LE VAN THANG, NGUYEN THI KIM THANH, DO THI TUYEN. Study on production of microbial inoculants from Streptomyces thermocarboxydus XM6 to use for biotoilet

143-148

NGUYEN DUC THÀNH, NGUYEN THI TRINH, NGUYEN VAN DINH, NGUYEN TRONG NGHIA, TA THI THANH HUONG, NGUYEN THI PHUONG, NGUYEN VAN GIAP, NGUYEN VAN TUAN. The effect of pressing parameters on physical and mechanical properties of plywood bonded with citric acid and sucrose

149-155

NGO THI THANH TRUC, DOAN TRAN OANH BAO, NGUYEN VAN NGAN, LE TIEN DAT. Impacts of Vietnamese good agricultural practice (VietGAP) adoption to production efficiency of Idor longan production in the Mekong delta, Vietnam

156-164

DANG THI THANH THUY, TRAN MINH TIEN, OLEG NICETIC, NGUYEN VAN HIEU. A study of policies affecting sustainable maize production in Son La, Vietnam

165-173

TRAN NHO DAT, BUI THI VAN QUYNH, NGUYEN AN THINH. Valuation of tourism landscape services in Ba Vi National Park

174-181

NGUYEN HOANG DUYEN, DO VAN THANH, PHAN HOANG LINH. Building a classification system in making landscape map of Minh Hoa district, Quang Binh province (scale: 1: 25,000)

182-189

PHAM THANH NHAN, NGUYEN THI HONG HANH, LE DAC TRUONG. Current status of management and awareness of residents about aluminum and plastic waste in household activities in Ha Dong district, Ha Noi city

190-198