Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Nhiều đơn vị thăm và chúc mừng Tạp chí Nông nghiệp và PTNTNhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thủy sản, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI), Viện Nghiên cứu Rau quả, Công đoàn Cơ quan Bộ, Công ty Cổ phần XNK Đồng Giao… cùng nhiều đơn vị trong và ngoài ngành đã tới thăm và chúc mừng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tới thăm, động viên và chúc mừng đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, đồng thời, biểu dương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT thời gian qua đã làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến thành tựu khoa học công nghệ của ngành; đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và thông tin kịp thời các thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tổng Biên tập cảm ơn sự quan tâm và tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; cộng đồng các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ để Tạp chí Nông nghiệp và PTNT thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình; để các nội dung thông tin luôn chính xác, kịp thời, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và PTNT.

 

PV.