Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Hội nghị Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022


Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 7/01/2022, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cho biết, năm 2021, mặc dù có những khó khăn vì dịch bệnh, biến đổi khí hậu nhưng công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ vẫn đạt một số kết quả nhất định. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030; xây dựng nhiều thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; phát triển các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, hoàn thành 279 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đẩy mạnh thực hiện công nhận vùng, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lưu giữ 26.000 mẫu giống tại ngân hàng gen hạt giống…

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, nhiều sản phẩm khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu và chưa được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất. Thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm, chưa gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, quản lý. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực này còn thiếu định hướng chiến lược, hiệu quả chưa cao...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, thích ứng với nhiều thách thức phi truyền thống mà dịch bệnh Covid - 19 là một mối đe dọa điển hình, khoa học công nghệ cần thể hiện được vai trò, tạo sức bật cho ngành nông nghiệp. Những năm qua, khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực đổi mới nhất, tuy nhiên, để kiểm nghiệm kết quả cũng như tác động của lĩnh vực này một cách thấu đáo cần thời gian vài ba năm. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện mới đặt mục tiêu về tăng trưởng doanh thu, chưa chủ động tìm đầu ra cho các công trình nghiên cứu, hay chuyển giao công nghệ.... Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khuyến cáo, nếu ngành nông nghiệp không sớm thay đổi cách làm, rất khó để đáp ứng được yêu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT phải có những chính sách, chủ trương hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Xu thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu, khoa học, công nghệ giúp ngành nông nghiệp năng động hơn. Đó là nhiệm vụ cần phải thực hiện.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Toàn ngành nông nghiệp phải làm thật, nghiên cứu thật, tạo ra sản phẩm thật, có như vậy mới đạt được mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp trong năm 2022”.

Bảo Nhi