Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Hội đồng biên tậpHỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TT Họ và tên Học hàm,
học vị
Chuyên ngành Đơn vị công tác Chức vụ
I. Chủ tịch Hội đồng
          Lê Quốc Doanh PGS.TS   Bộ Nông nghiệp và PTNT Thứ trưởng
II. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng
          Nguyễn Thị Thanh Thủy TS  Công nghệ Sinh học

Tạp chí Nông nghiệp và  PTNT

Tổng biên tập

III. Các ủy viên
1 Nguyễn Hồng Sơn GS.TS Bảo vệ thực vật Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam
Giám đốc
2 Trịnh Khắc Quang PGS.TS Trồng trọt Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam
 
3 Trần Đình Luân TS Thủy sản Tổng cục Thủy sản Phó Tổng cục trưởng
4 Võ Đại Hải GS.TS Lâm sinh Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam
Giám đốc
5 Trần Văn Chứ GS.TS Công nghệ Chế biến lâm sản Trường Đại học Lâm nghiệp Hiệu trưởng
6 Tăng Đức Thắng GS.TS Thủy lợi Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam
Phó Giám đốc
7 Nguyễn Quang Kim GS.TS Thủy lợi Trường Đại học Thủy lợi Hiệu trưởng
8 Nguyễn Viết Không PGS.TS Thú y Viện Thú y Phó Viện trưởng
9 Lã Văn Kính PGS.TS Chăn nuôi Viện Chăn nuôi Phó Viện trưởng
10 Nguyễn Hữu Ninh PGS.TS Thủy sản Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III Viện trưởng
11 Phạm Quang Hà PGS.TS Môi trường
Nông nghiệp
Viện Môi trường Nông nghiệp Phó Viện trưởng
12 Nguyễn Năng Nhượng TS Công nghệ
sau thu hoạch
Viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH Phó viện trưởng
13 Trương Hồng TS Cây Công nghiệp Viện Khoa học KTNLN
Tây Nguyên
Q. Viện trưởng
14 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn TS Kinh tế
Nông nghiệp
Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ trưởng
15 Nguyễn Hay GS.TS Cơ khí Trường Đại học
Nông lâm - TP. Hồ Chí Minh
Hiệu trưởng
16 Trần Đức Viên GS.TS Trồng trọt Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Chủ tịch Hội đồng
17 Nguyễn Văn Bộ PGS.TS Nông hóa -
Thổ nhưỡng
Viện Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam
 
18 Nguyễn Văn Tuất GS.TS Bảo vệ Thực vật Viện Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam
 
19 Bùi Huy Hiền TS Nông hóa –
Thổ nhưỡng
Hội Khoa học đất Việt Nam