Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Hệ thống khuyến nông sẽ đổi mới toàn diện


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia)

Ngày 27/7/2022, tại Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2022 với thông điệp Kết nối hệ thống – đổi mới, sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao quản lý 162 dự án, xây dựng 443 mô hình, 618 điểm trình diễn, với 12.171 hộ tham gia; tổ chức 510 lớp tập huấn cho 15.359 lượt người; tập huấn ngoài mô hình 420 lớp, 12.952 lượt người; sơ kết, tổng kết 376 cuộc, 15.892 lượt người và tham quan 247 cuộc, 11.063 lượt người. Phân theo các lĩnh vực như sau: lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, triển khai 61 dự án do 35 đơn vị chủ trì, trong đó có 21 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì 28 dự án; lĩnh vực chăn nuôi và thú y, triển khai 38 dự án, do 37 đơn vị chủ trì, trong đó có 5 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì 5 dự án; lĩnh vực khuyến ngư, triển khai 35 dự án, do 31 đơn vị chủ trì, trong đó có 3 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì 6 dự án; lĩnh vực lâm nghiệp, triển khai 21 dự án, do 19 đơn vị chủ trì, trong đó có 9 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì 11 dự án; lĩnh vực cơ giới hóa và nghề muối, thực hiện 7 dự án do 7 đơn vị chủ trì, trong đó có 2 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì 2 dự án.

Dù đạt được nhiều kết quả, định lượng bằng những con số cụ thể, nhưng trong thực tế hiện nay, hoạt động khuyến nông đang gặp nhiều thách thức, khó khăn, đây là những nội dung mà báo cáo tại hội nghị đã đề cập tới, điều này đặt ra vấn đề cần đổi mới toàn diện hoạt động khuyến nông, nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trong tình hình mới. Theo đó, nhiều hoạt động khuyến nông cần đổi mới nhằm phù hợp với thực tiễn, như thông tin truyền thông, đào tạo huấn luyện, xây dựng mô hình, dự án khuyến nông, hợp tác quốc tế và hợp tác công tư, chuyển đổi số, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến nông…

Đồng tình với báo cáo về hoạt động khuyến nông thời gian qua, các đại biểu tham dự hội nghị đến từ khuyến nông các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đã đóng góp thêm nhiều ý kiến quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông thời gian tới, đặc biệt là những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, những rào cản, vướng mắc về mặt chính sách, quản lý nhà nước để đảm bảo vai trò của khuyến nông thực sự là cầu nối giữa nhà khoa học và người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2022. Thứ trưởng nhấn mạnh: trong dự thảo Nghị định mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ là một đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước. Như vậy để thấy rằng, hoạt động khuyến nông sẽ có rất nhiều việc cần triển khai, như tư vấn, dịch vụ chuyển giao, dịch vụ giống; thực hiện các hoạt động về khởi nghiệp nông nghiệp, về dự án đầu tư, về huy động vốn, tuyển dụng đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, thương hiệu, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp…

Về ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, từ ý kiến đóng góp của hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt thông qua buổi đối thoại cho thấy khát vọng kết nối hệ thống, đổi mới, sáng tạo, những chuyển biến để hệ thống khuyến nông thực sự gắn bó với nông dân ngày càng rõ nét.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, khẳng định vai trò, vị trí của khuyến nông trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nêu ra 5 nhiệm vụ mà hệ thống khuyến nông cần phải thực hiện, gồm: phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xác định phương pháp hoạt động khuyến nông không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật mà còn là chuyển giao tri thức tự nhiên, xã hội, mang tính lan tỏa đến người nông dân; đẩy mạnh vai trò tư vấn dịch vụ và mở rộng các dịch vụ phục vụ nông dân; cần xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa các nguồn lực, tránh dựa vào nguồn vốn ít ỏi từ ngân sách nhà nước; tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, kết nối thị trường; tăng cường hơn nữa việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương…

Công Minh