Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

“Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý rất nhiều lĩnh vực trong nội ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, tất cả thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như nắm chắc nội dung Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và PTNT diễn ra ngày 3/8/2022.

Báo cáo của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và PTNT, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trong những tháng đầu năm 2022 có sự chuyển biến mạnh mẽ. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành đề án, kế hoạch chuyển đổi số và triển khai vào thực tế sản xuất đối với một số lĩnh vực như: Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng…

Trong năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung chuyển đổi số đối với 2 lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt. Việc công bố hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chăn nuôi đã được thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi, đồng thời chủ động kết nối về thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người chăn nuôi. Về lĩnh vực trồng trọt, từ nay đến cuối năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng với cây thanh long và lúa gạo nhằm nâng cao hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người trồng thanh long trong việc tổ chức sản xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, hiện nay thực phẩm cần phải rõ nguồn gốc, công khai minh bạch, có thước đo chất lượng mới đủ điều kiện đáp ứng từ thị trường nội địa gần 100 triệu dân đến thị trường thế giới. Chuyển đổi số chính là thước đo của công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

VT (t/h)