Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Vụ hè thu, vụ mùa năm 2022: vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên diện tích và năng suất đều tăng


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị

Ngày 15/9/2022, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu, vụ mùa năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022 - 2023 các tỉnh, thành duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng lúa vụ hè thu năm 2022 tại vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên ước đạt trên 181 nghìn ha (tăng 0,84 nghìn ha), năng suất đạt 63 tạ/ha (tăng 1,65 tạ/ha), sản lượng ước đạt trên 1,145 triệu tấn. Trong đó,vùng duyên hải Nam Trung bộ chiếm 176 nghìn ha, sản lượng 1,113 triệu tấn; vùng Tây Nguyên chiếm 5,6 nghìn ha, sản lượng ước đạt 33 nghìn tấn.

Vụ mùa 2022, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 272 nghìn ha, tăng 1 nghìn ha; năng suất ước đạt 53,74 tạ/ha, tăng 1,06 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1,465 triệu tấn, tăng 35 nghìn tấn so với vụ mùa 2021. Trong đó, vùng duyên hải Nam Trung bộ đạt 121 nghìn ha, tăng 0,8 nghìn ha, sản lượng ước 634 nghìn tấn, tăng 17 nghìn tấn so cùng kỳ. Vùng Tây Nguyên đạt 151,6 nghìn ha, tăng 0,3 nghìn ha, sản lượng ước 831 nghìn tấn, tăng 17 nghìn tấn so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, để sản xuất lúa vụ hè thu và vụ mùa 2022 hiệu quả, Cục Trồng trọt đã phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo sản xuất sớm hơn. Bố trí thời vụ gieo sạ phù hợp và tập trung xuống giống nhanh, gọn. Đồng thời, chủ động lịch xuống giống cho từng tiểu vùng tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. Đối với vùng đủ nước tưới, việc sản xuất được thực hiện theo phương thức tăng cường thâm canh và vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ thì chuyển đổi cây trồng khác sử dụng ít nước như ngô, lạc, vừng, rau, đậu, cỏ chăn nuôi... Về việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa năm 2022, tại vùng duyên hải Nam Trung bộ chuyển đổi ước đạt 12,78 nghìn ha, vùng Tây Nguyên chuyển đổi ước đạt 4,98 nghìn ha.

Để sản xuất vụ đông xuân năm 2022 - 2023 hiệu quả, Cục Trồng trọt triển khai các phương án nhằm giảm giá thành sản xuất, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động sản xuất. Xây dựng kế hoạch phòng chống hạn và xâm nhập mặn, tổ chức gieo sạ tập trung, đồng loạt theo khung lịch.

Cục Trồng trọt đề nghị các tỉnh, thành tập trung vào các giải pháp sản xuất cây trồng vụ đông xuân 2022 - 2023 như:Đánh giá mùa vụ sản xuất và cân đối nguồn nước tưới. Đối với vùng an toàn nguồn nước, sẽ sản xuất đúng lịch thời vụ, tăng cường thâm canh. Vùng có nguy cơ hạn hán, không đủ lượng nước cho sản xuất thì chuyển từ cơ cấu sản xuất 3 vụ sang 2 vụ, hoặc bố trí lại thời vụ sản xuất phù hợp để tránh hạn, mặn và áp dụng kỹ thuật canh tác để hạn chế tác động của hạn, mặn đến sản xuất lúa. Đối với vùng thường xuyên thiếu nước, cần tập trung chuyển đổi lúa sang cây trồng cạn ngắn ngày để tăng hiệu quả sản xuất và tiết kiệm nước tưới.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, tình hình thời tiết của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên dự báo sẽ có nhiều biến động nên cần có khuyến cáo cụ thể trong việc sắp xếp lịch thời vụ. Các địa phương cần đưa giống ngắn ngày, chất lượng, đặc biệt cơ cấu 3 - 4 loại giống chất lượng để phục vụ sản xuất. Cùng với đó, thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác tốt và chuyển đổi cây trồng có hiệu quả. Ngoài ra, Thứ trưởng Doanh lưu ý, cần thực hiện các quy trình, tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận. Cần quan tâm vấn đề nước tưới để có phương án gieo trồng, bố trí lịch thời vụ khoa học và theo dõi sát tình hình mưa lũ. Chủ động các biện pháp phòng trừ dịch bệnh để sản xuất hiệu quả...

VT (t/h)