Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tuyên truyền về giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp


Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng thùng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho xã Quỳnh Hải

Với mục tiêu lan tỏa phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nâng cao ý của người dân trong bảo vệ môi trường, ngày 23/11/2022, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình đã tổ chức “Lễ mít tinh tuyên truyền về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp”. Tham dự sự kiện này có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và người dân xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Thông tin từ ban tổ chức cho thấy, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu, với việc mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ cao, hữu cơ, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng… Tuy nhiên, qua báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2020, ước tính có hơn 438.000 kg bao gói, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật được thu gom, trong đó tỷ lệ tiêu hủy chiếm 79%. Theo bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất nông nghiệp đã và đang để lại những tác động không nhỏ tới môi trường, tạo ra các chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa.

Các đại biểu thu dọn chất thải nhựa

Từ thực trạng trên, nhằm hạn chế, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp và phòng, tránh tác hại của chất thải nhựa, ngành nông nghiệp và PTNT đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý, giảm thiểu, thu gom phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa, như xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể nhằm phát huy các sáng kiến, mô hình thu gom và tái sử dụng chất thải nhựa... Lễ mít tinh được tổ chức lần này cũng là một trong nhiều hoạt động của ngành nông nghiệp và PTNT nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu tham dự cùng người dân địa phương đã tiến hành thu dọn, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo cảnh quan, môi trường.

Mộc Linh