Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tham gia sáng kiến Chương trình giảm phát thải từ rừng châu Á (LEAF)Nhằm phục vụ công tác giảm phát thải do giảm mất rừng và suy thoái rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cùng Tổ công tác xây dựng LEAF (Chương trình giảm phát thải từ rừng châu Á) đề xuất tham gia sáng kiến Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp kêu gọi đề xuất dự án để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Tham gia họp trực tuyến gồm đại diện các tổ chức quốc tế, các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện các Sở NN&PTNT, 13 đơn vị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; cùng các chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì cuộc họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp và trình bày khái quát về sáng kiến LEAF, Ông Phạm Văn Điển đã giới thiệu một cách sơ lược nhất về sáng kiến LEAF cũng như chức năng của tổ công tác xây dựng LEAF. Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe trình bày nội dung đề xuất tham gia sáng kiến LEAF và tóm tắt về các yêu cầu tiêu chuẩn môi trường REDD+ (TRESS) do giao dịch REDD+(ART) tạo ra.

                Đại biểu tham dự họp từ đầu cầu Gia Lai

Nhiều ý kiến đóng góp của các các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, đại diện các tổ chức quốc tế, các Quỹ tỉnh xoay quanh các vấn đề quy trình triển khai, lựa chọn tiêu chí; làm rõ các vấn đề về bản chất của LEAF trong giao dịch và kỳ vọng của các bên tham gia…. Hầu hết các ý kiến tham gia đều bày tỏ sự thống nhất, định hướng mà sáng kiến LEAF mang lại; đánh giá cao phương án xây dựng của tổ công tác xây dựng LEAF…Hy vọng việc  thúc đẩy đưa sáng kiến LEAF sớm triển khai, tạo một nguồn lực tài chính mới để giúp các 13 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng; giúp cải thiện đời sống, sinh kế của người dân sinh sống gần rừng.

Zin Nguyễn