Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia chú trọng nâng cao chất lượng rừng


Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng. Ảnh: H.P

Ngày 10/11/2022, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Đây là nguồn tài nguyên sinh thái vô cùng quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là vũ khí sống còn để thích nghi với biến đổi khí hậu. Quy hoạch này cũng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, được lập trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh đang triển khai đồng bộ.

Báo cáo tóm tắt về quy hoạch, ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc là 16,34 triệu ha, chiếm 49% tổng diện tích tự nhiên (tính đến năm 2020), trong đó, đất có rừng là 14,67 triệu ha.

Giai đoạn 2010 - 2020, trồng rừng sản xuất mỗi năm đạt trên 200 nghìn ha. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản liên tục tăng trưởng ở mức cao; năm 2021, đạt 15,96 tỷ USD, đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á. Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã thu trên 20 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, hiện chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của hệ sinh thái rừng về đa dạng sinh học, dịch vụ hấp thụ CO2 và các dịch vụ môi trường rừng khác. Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng đã tạo áp lực vào rừng và đất rừng.

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc từ 42 - 43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025; trồng rừng bình quân phấn đấu đạt 238 nghìn ha/năm.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo tóm tắt về quy hoạch. Ảnh: VC

Các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và ủy viên phản biện đều đánh giá cao dự thảo quy hoạch đã có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, phù hợp với yêu cầu của Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch, Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được làm rõ trong dự thảo quy hoạch. Trọng tâm của quy hoạch lâm nghiệp là quy hoạch 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) nên cần bảo đảm cơ cấu 3 loại rừng này một cách hợp lý. Diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phải được định vị rõ ràng trên bản đồ với ranh giới rừng được số hóa, quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Cần tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ trong công tác chọn, tạo giống cây lâm nghiệp. Đây là giải pháp rất quan trọng đối với sự phát triển lâm nghiệp.  

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã bỏ phiếu về hồ sơ quy hoạch với kết quả 100% ý kiến thông qua.

Hệ thống quy hoạch quốc gia có tổng số 110 quy hoạch,  trong đó có 41 quy hoạch cấp quốc gia, 6 quy hoạch vùng và 63 quy hoạch tỉnh. Tính đến nay, Chính phủ đã phê duyệt 8 quy hoạch.

H.P