Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển


Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Vũ Xuân Thủy trao tặng bằng khen Công đoàn ngành cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến

Ngày 5/4, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, trong 10 năm qua, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và PTNT gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra đã có hơn 120 nghìn sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

“Kế thừa những kết quả đã làm tốt trong những năm qua Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tiếp tục phát động, tổ chức và triển khai các nội dung hoạt động Tháng Công nhân tới các cấp Công đoàn trong toàn Ngành nhằm mục đích: Tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị; Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, năng suất chất lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, của Bộ, của ngành mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra”, ông Vũ Xuân Thủy phát biểu.

Theo đó, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó phát triển; Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” ở các cấp công đoàn; Tổ chức các hoạt động Cám ơn người lao động; Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các ngày lễ lớn.

Với tinh thần Tháng Công nhân 2021 “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn trong toàn ngành nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung, đoàn kết, sáng tạo các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng Ban Kinh tế chính sách và Thi đua khen thưởng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết những sáng kiến của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã đem lại một diện mạo mới, thành tựu mới của ngành nông nghiệp. Phong trào sáng kiến, sáng tạo của ngành Nông nghiệp  và PTNT sẽ tạo nên những bước đột phá quyết định trong giai đoạn tới…

                                                                                                                             VT