Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Chuyển đổi số để hiện đại hóa nền nông nghiệp


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA)

Hệ thống bản đồ nông nghiệp số Việt Nam sẽ đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Điều này giúp các cơ quan quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý, hoạch định vùng cây trồng...).
Hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp cũng sẽ giúp kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hiện hội Nông nghiệp số Việt Nam và đơn vị liên quan để xây dựng Báo cáo tổng quan nông nghiệp số Việt Nam năm 2021.
Báo cáo sẽ đánh giá một cách chân thực tổng quan về thực tế chuyển đổi số của nông nghiệp từ chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, sản phẩm, quy hoạch,... cũng như tác động thực tế của nó tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp cho các đơn vị, tổ chức vì mục tiêu để cùng đóng góp tích cực đến quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ cùng Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam triển khai những nhóm nhiệm vụ trên, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Và “Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định hai trụ cột quan trọng là khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất. Cả hai vấn đề này đều liên quan mật thiết đến chuyển đổi số. Hiệp hội VIDA cần xây dựng một hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp, thông qua đó kết nối được các đơn vị quản lý, doanh nhiệp, hợp tác xã và nông dân để xây dựng chuỗi giá trị nông sản; thu hút đầu tư vào nông nghiệp…”.

VT