Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Chuyên đề Khoa học Công nghệ Rau hoa quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Chuyên đề Khoa học Công nghệ Rau hoa quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

MỤC LỤC

   
NGUYỄN QUỐC HÙNG, VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, TRẦN THỊ DẬU, VƯƠNG SỸ BIÊN. Hiện trạng sản xuất và đặc điểm của giống vải lai Trứng tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên   5-12
NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐÀO QUANG NGHỊ, NGUYỄN QUANG HUY. Hiện trạng sản xuất vải (Litchi chinensis Sonn.) ở Việt Nam và định hướng phát triển trong những năm tới   13-18
ĐÀO QUANG NGHỊ, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, VÕ VĂN THẮNG. Tác động của thời tiết khí hậu và ảnh hưởng của ethrel (CL-CH2-CH2-H2PO3) đến khả năng ra hoa của vải thiều tại huyện  Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   19-24
NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, VŨ VIỆT HƯNG. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống nhãn T6 ở một số tỉnh phía Bắc   25-30
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG. Kết quả nghiên cứu xác định một số giống nhãn chín sớm thích hợp tại Hà Nội   31-36
TRẦN NGỌC HÙNG, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, VÕ VĂN THẮNG. Nghiên cứu chọn tạo giống chuối tiêu GL3-5 chống chịu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum)   37-43
ĐÀO KIM THOA, ĐÀO QUANG NGHỊ, NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐINH THỊ VÂN LAN, VÕ VĂN THẮNG. Đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội   44-49
CAO VĂN CHÍ, LƯƠNG THỊ HUYỀN, NGUYỄN VĂN TRỌNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng bưởi Diễn tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   50-55
CAO VĂN CHÍ, LƯƠNG THỊ HUYỀN, NGUYỄN TRƯỜNG TOÀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng bưởi Quế Dương tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   56-61
VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, VŨ THANH HẢI, VƯƠNG SỸ BIÊN, ĐỖ THỊ HIỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất, chất lượng cam Khe Mây tại Hương Khê – Hà Tĩnh   62-68
VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, VƯƠNG SỸ BIÊN, VÕ TÁ TÀI, NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại gốc ghép, thời vụ ghép đến tỷ lệ nảy mầm và chất lượng cây giống quýt Khốp trong giai đoạn vườn ươm tại Hà Tĩnh   69-74
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, ĐOÀN VĂN LƯ. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại bóng đèn chiếu sáng đến khả năng ra hoa, đậu quả trái vụ và năng suất giống thanh long ruột đỏ TL5 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội   75-80
HOÀNG VĂN TOÀN, NGUYỄN BÁ TUẤN, QUÁCH THỊ THANH HOA. Nghiên cứu tác động một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng giống mận máu  tỉnh Cao Bằng   81-86
NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN BÁ TUẤN, HOÀNG VĂN TOÀN. Nghiên cứu tác động một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng giống lê Đông Khê, tỉnh Cao Bằng   87-93
NGÔ THỊ HẠNH, HOÀNG MINH CHÂU, LÊ THỊ TÌNH, PHẠM THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN THẾ NHUẬN,  KWANG GEUN PARK. Kết quả tuyển chọn và phát triển một số giống rau triển vọng của Hàn Quốc tại Việt Nam   94-100
ĐẶNG HIỆP HÒA, TRẦN NGỌC HÙNG, SANJEET KUMAR. Nghiên cứu tuyển chọn các dòng, giống ớt cay kháng bệnh nhập nội tại Hà Nội                                101-105
ĐẶNG HIỆP HÒA, NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HIỀN. Kết quả chọn tạo giống ớt chỉ thiên lai GL1-18 kháng bệnh héo cây do nấm Phytophthora capsici.   106-110
NGÔ THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, TRẦN THỊ HỒNG, PHẠM THỊ MINH HUỆ, VŨ NGỌC HUY. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa lê vàng lai      111-117
NGUYỄN THỊ HIỀN, ĐẶNG THỊ VÂN, LÊ THỊ THỦY, TRẦN THỊ HỒNG, PETER HANSON. Nghiên cứu tuyển chọn các dòng/giống cà chua kháng bệnh nhập nội tại Gia Lâm, Hà Nội   118-124
PHẠM THỊ MINH HUỆ, NGÔ THỊ HẠNH. Kết quả đánh giá một số tổ hợp lai mướp đắng triển vọng tại Gia Lâm, Hà Nội   125-130
ĐẶNG HIỆP HÒA, NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG, NGÔ THỊ HẠNH. Ảnh hưởng của thời vụ và khoảng cách trồng đến năng suất và chất lượng thương phẩm giống ớt lai chỉ thiên GL1-20   131-136
LÊ THỊ TÌNH, NGÔ THỊ HẠNH. Ảnh hưởng liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống dưa chuột GL 1-9    137-141
LÊ THỊ THU HƯƠNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, LÊ THANH HÙNG, LÊ THỊ HIỀN. Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn một số giống hoa lan Vũ nữ  (Oncidium SP. )   142-146
NGUYỄN VĂN TỈNH, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN TIẾN, BÙI THỊ HỒNG, ĐINH THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG. Thực trạng nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ hoa lan Hồ điệp ở miền Bắc Việt Nam   147-153
NGUYỄN VĂN TIẾN, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, ĐING THỊ DINH, NGUYỄN THỊ KIM OANH. Kết quả khảo nghiệm giống hoa lan Hồ điệp lai HĐ2 ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam   154-158
ĐẶNG VĂN ĐÔNG, MAI THỊ NGOAN, PHAN NGỌC DIỆP. Kết quả điều tra, đánh giá tình hình sản xuất và phát triển hoa Trà tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên   159-165
BÙI THI HỒNG, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN THỊ VẺ, TRẦN THỊ THÚY, BÙI THỊ HỒNG NHỤY. Kết quả lai tạo và khảo nghiệm giống hoa lay ơn Việt Hồng   166-173
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, PHAN NGỌC DIỆP. Kết quả tuyển chọn giống hoa hồng trồng chậu tại Gia Lâm - Hà Nội   174-179
NGUYỄN ĐỨC HẠNH, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, HOÀNG THỊ TUYẾT MAI. Nghiên cứu biện pháp chống thối hỏng và hấp thụ ethylene trong bao gói vận chuyển, bảo quản chuối tiêu hồng   180-187
NGUYỄN HOÀNG VIỆT, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, NGUYỄN ĐỨC HẠNH, NGUYỄN THỊ THÙY LINH, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG. Ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng và thời hạn tồn trữ của quả hồng giòn Jiro   188-191
NGUYỄN THỊ TÂN LỘC, NGUYỄN LINH TRUNG, NGUYỄN THỊ SÁU. Vai trò của phân phối rau theo kênh hiện đại với các yếu tố phát triển bền vững ở Hà Nội   192-197
LÊ NHƯ THỊNH, NGUYỄN THỊ SÁU, NGUYỄN THỊ TÂN LỘC, BÙI QUANG NGUYÊN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, NGUYỄN VĂN HẢI. Thực trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả ôn đới  ở vùng Tây Bắc, Việt Nam   198-206

 

CONTENTS

   
NGUYEN QUOC HUNG, VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET, TRAN THI DAU, VUONG SY BIEN. Manufacture conditions and characteristics of lai trung litche variety in Phu Cu district, Hung Yen province   5-12
NGUYEN VAN DUNG, DAO QUANG NGHI,  NGUYEN QUANG HUY. Current situation and orientations of lychee  (Litchi chinensis Sonn.) in Viet Nam   13-18
DAO QUANG NGHI, NGUYEN VAN DUNG, NGUYEN QUOC HUNG, VO VAN THANG. Effect of weather conditions and application of Ethrel (Cl-CH2-CH2-H2PO3) on flowering of lychee in Luc Ngan district, Bac Giang province   19-24
NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THI THU HUONG, VU VIET HUNG. Results of selecting the longan cultivar t6 in northern provinces   25-30
NGUYEN THI BICH HONG. Evauation and determination of early longan varieties for production in Ha Noi   31-36
TRAN NGOC HUNG, NGUYEN VAN DUNG, NGUYEN QUOC HUNG, VO VAN THANG. A study on the selection  of banana  GL3-5 cultivar tolerant to fusarium wilt disease (Fusarium oxysporum)   37-43
DAO KIM THOA, DAO QUANG NGHI, NGUYEN VAN DUNG, DINH THI VAN LAN, VO VAN THANG. Testing results of Hoa Binh red pomelo variety in Ha Noi   44-49
CAO VAN CHI, LUONG THI HUYEN, NGUYEN VAN TRONG. Effects of foliar fertilizer to the ability to flowering, fruiting and productivity, quality of Dien  pomelo in Chuong My district, Ha Noi city   50-55
CAO VAN CHI, LUONG THI HUYEN, NGUYEN TRUONG TOAN. Effects of microbiological organic fertilizer on the productivity and quality  of que duong pomelo in Chuong My district, Ha Noi city   56-61
VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET, VU THANH HAI, VUONG SY BIEN, DO THI HIEN. Effects of pruning measures on yield and quality of Khe May orange in Huong Khe - Ha Tinh   62-68
VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET, VUONG SY BIEN, VO TA TAI, NGUYEN THI BICH HONG. The research on the influence of rootstocks, grafting season to the germination ratio and seedling quality of Khop mandarine in nursery stage in Ha Tinh   69-74
NGUYEN THI THU HUONG, NGUYEN QUOC HUNG, DOAN VAN LU. Study on effect of some types of lamp lighting on off-season flowering, fruiting and yield of red dragon fruit cultivar TL5 in Gia Lam, Ha Noi   75-80
HOANG VAN TOAN, NGUYEN BA TUAN, QUACH THI THANH HOA. A study on the effect of some cultivating techniques to flowering,  fruit setting, productivity and quality of “mau” (blood) plum cultivar in Cao Bang province   81-86
NGUYEN XUAN CUONG, NGUYEN BA TUAN, HOANG VAN TOAN. A study on the effect of some cultivating techniques to flowering, fruit setting, productivity and quality of Dong Khe pear cultivar in Cao Bang province   87-93
NGO THI HANH, HOANG MINH CHAU, LE THI TINH, PHAM THI MINH HUE, NGUYEN THE NHUAN, KWANG GEUN PARK. The results of selection and development on korean promising vegetable varieties in Viet Nam   94-100
DANG HIEP HOA, TRAN NGOC HUNG, SANJEET KUMAR. Result of selection for imported hot pepper disease resistance lines,varieties in Ha Noi   101-105
DANG HIEP HOA, NGUYEN THI LIEN HUONG, NGUYEN THI HIEN. Results of breeding chilli pepper hybrid GL1-18 resistant to phytophthora  root rot disease (Phytophthora capsici)   106-110
NGO THI HANH, NGUYEN THI HONG HANH, TRAN THI HONG, PHAM THI MINH HUE, VU NGOC HUY. Breeding result for yellow oriental melon   111-117
NGUYEN THI HIEN, DANG THI VAN, LE THI THUY, TRAN THI HONG, PETER HANSON. Result of selection for imported tomato disease resistance lines/varieties in Gia Lam, Ha Noi   118-124
PHAM THI MINH HUE, NGO THI HANH. Evaluation of potential new bitter gourd hybrid in Gia Lam, Ha Noi   125-130
DANG HIEP HOA, NGUYEN THI LIEN HUONG, NGO THI HANH. Effect of planting time and planting space on yield and yield component of hot pepper variety GL1-20   131-136
LE THI TINH, NGO THI HANH. The effect of nitrogen and potasium dosages on the growth, development and yield of cucumber variety GL1-9   137-141
LE THI THU HUONG, DANG VAN DONG, LE THANH HUNG, LE THI HIEN. Research results of selecting Oncidium sp verieties   142-146
NGUYEN VAN TINH, DANG VAN DONG, NGUYEN VAN TIEN, BUI THI HONG, DINH THI DINH, NGUYEN THI HONG NHUNG. Current situation of Phalaenopsis orchid research, production and consumption in the Northern Viet Nam   147-153
NGUYEN VAN TIEN, DINH THI DINH, NGUYEN THI KIM OANH, DANG VAN DONG. Evaluate results of Phalaenopsis hybrids HĐ2 in some northern provinces of  VIET NAM   154-158
DANG VAN DONG, MAI THI NGOAN, PHAN NGOC DIEP. Results of investigation and assessment of production and development Camellia flower in Van Giang- Hung Yen   159-165
BUI THI HONG, NGUYEN THI HONG NHUNG, DANG VAN DONG, NGUYEN THI VE, TRAN THI THUY, BUI THI HONG NHUY. RESULTS OF BREEDING AND TESTING GLADIOLUS VARIETY “VIET HONG”   166-173
NGUYEN THI THANH TUYEN, DANG VAN DONG,  PHAN NGOC DIEP. The selecting result of some potted Rose variesties in Gia Lam-Ha Noi   174-179
NGUYEN DUC HANH, HOANG THI LE HANG, NGUYEN THI THU HUONG, HOANG THI TUYET MAI. rEsearch on measures to prevent  corruption and ethylene absorption of Musa paradisiaca L. in the transportation and storage   180-187
NGUYEN HOANG VIET, HOANG THI LE HANG, NGUYEN DUC HANH, NGUYEN THI THUY LINH, NGUYEN THI PHUONG. The effect of harvesting maturity on post-harvest quality and self-life of jiro persimmon     188-191
NGUYEN THI TAN LOC, NGUYEN LINH TRUNG, NGUYEN THI SAU. The role of vegetable distribution by modern channel with sustainable development factors in Ha Noi   192-197
LE NHU THINH, NGUYEN THI SAU, NGUYEN THI TAN LOC, BUI QUANG NGUYEN, NGUYEN THI DUONG NGA, NGUYEN THI THU HUYEN, NGUYEN VAN HAI. Current situation and solutions to develop temperate fruits in the northwest region of Viet Nam   198-206