Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng 

Cống Quang Hưng thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Đa Độ, Hải Phòng

 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

(21/6/1925 - 21/6/2021)