Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên

Ngày 9/8/2022, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị “Xúc tiến tiêu thụ nhãn, nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong nông nghiệp

Ngày 5/8/2022 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo quốc tế dưới hình thức trực tuyến

Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh

“Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý rất nhiều lĩnh vực trong nội ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, tất cả thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và PTNT

Một số nội dung vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung về dịch vụ môi...

Nghị định 156/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là cơ sở để triển khai thực thi hiệu quả Luật Lâm nghiệp