Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển Lâm nghiệp

Ngày 1/4/ 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm...

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 bảo đảm chi cho khoa học

Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN được xây dựng tại tỉnh...

Ngày 14/5/2022, tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khởi công dự án “Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai”

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ kết nạp đảng viên nhân...

Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng...

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”