Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Chuyên đề Biến đổi khí hậu và Phát triển nông nghiệp bền vững

Chuyên đề Biến đổi khí hậu và Phát triển nông nghiệp bền vững - Tháng 11/2020

Chuyên đề Khoa học Công nghệ chăn nuôi Thủy cầm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chuyên đề Khoa học Công nghệ chăn nuôi Thủy cầm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Tháng 10/2020

Chuyên đề Khoa học Công nghệ Rau hoa quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chuyên đề Khoa học Công nghệ Rau hoa quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Tháng 3/2020

Chuyên đề Giống Cây trồng, vật nuôi

Chuyên đề Giống Cây trồng, vật nuôi - Tháng 12/2019

Chuyên đề Sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chuyên đề Sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Tháng 12- 2019

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung du - miền núi phía Bắc

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung du - miền núi phía Bắc, Tháng 11 - 2019

Chuyên đề 50 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Chuyên đề 50 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Tháng 10 - 2019

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Chuyên đề Công nghệ sinh học trong nông nghiệp - Tháng 5 -2019

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung du, miền núi phía Bắc tháng 11 - 2018

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu

Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 2

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 2 tháng 12 năm 2017

Chuyên đề Nghiên cứu Nghề cá biển

Chuyên đề Nghiên cứu Nghề cá biển năm 2017

Chuyên đề Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Chuyên đề Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 1

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 1 (Tháng 6 - 2017)

50 năm Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

Một số kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2014 - 2016